Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY firmy PP nábytok

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávky môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi:
on-line: objednaním v e-shope
on-line: vyplnením objednávkového formulára
elektronickou poštou:  gelnica@ppnabytok.sk
telefonicky na čísle: 0915857955

osobne na našej predajni :      Hlavná 79, 056 01 Gelnica

otváracie hodiny na maloobchodných predajniach: pondelok 8:00-12:00, utorok – piatok 8:00 –  17:00, sobota 8:00 – 12:00

Po obdržaní objednávky Vám bude do 24 hodín zaslaný informačný mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o tovare (meno a priezvisko odberateľa, druh objednaného tovaru, doba dodania, zaslanie zálohovej faktúry a pod.). Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom e-maili (čo potvrdí emailom), až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.

Pre záväzné potvrdenie objednávky odberateľom je nutné zaplatiť zálohu vo výške 30% z ceny objednávky (zálohová faktúra),
po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba tovaru. V prípade zrušenia objednávky počas trvania dodacej doby zo strany odberateľa, prepadá záloha v plnej výške v prospech dodávateľa.
V prípade prekážky nedodania tovaru na strane dodávateľa záloha bude vrátená v plnej výške.

Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné a musia byť viazané zálohou, inak nebudú akceptované.

II. CENY

Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

FDP INTERNATIONAL  s. r. o. je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v katalógu sú vrátane DPH, bez nákladov
na dopravu a dodanie tovaru.
Platiť za tovar sa dá:
v hotovosti: pri preberaní tovaru osobne v našich predajniach /hore uvedených/.
vopred: úhradou zálohovej faktúry, prípadne finálnej faktúry
prevodným príkazom: na náš účet v Tatrabanke číslo účtu: 2929906046/1100
priamym vkladom: na náš účet v Tatrabanke číslo účtu: 2929906046/1100

Daňový doklad – faktúru posielame spolu s tovarom alebo samostatne poštou, pri platbe v hotovosti Vám bude vystavený pokladničný doklad   z registračnej pokladne.

 

IV. DODACIE PODMIENKY

Dodacia doba je 1 – 60 pracovných dní od potvrdenia objednávky (po zaplatení zálohy odberateľom). Pri platbe vopred expedujeme tovar až po prevode peňazí na náš účet v Tatrabanke číslo účtu: 2929906046/1100
V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je zákazník vopred informovaný a dlhší termín dodacej doby musí byť písomne potvrdený dodávateľom a odberateľom.

Doručenie tovaru je možné:

>osobný odber: osobne v našej predajni na ulici Hlavná 79, 056 01 Gelnica
>rozvoz tovaru: naša spoločnosť vie zabezpečiť rozvoz tovaru. Doprava nieje v cene tovaru.
Rozvoz tovaru zabezpečujeme prostredníctvom prepravných spoločností. V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí odberateľ, neberieme na zreteľ žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

Ceny dopravy:

V rámci mesta Gelnica zadarmo
doprava sa účtuje individuálne vzhľadom na hmotnosť a objem tovaru (cenu Vám ponúkneme po objednávke)

Približné maximálne ceny dopravy:

mimo mesta do 10 km         10,00 € s DPH,
mimo mesta do 20 km          20,00 € s DPH,
mimo mesta do 50 km          50,00  € s DPH,

nad 50 km 0,50 € za 1 km

V. Záruka

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (platí pre firmy) a Občianského zákonníka, ak nie je priamo uvedená v záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

VI.Záručná doba

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka (platí pre právnické osoby), ak nie je priamo uvedená v záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie , alebo je tovar neúplný. Skutočnosti týkajúce sa poškodenia, alebo kompletnosti dodávky, ktoré zákazník zistí až po prevzatí (prípadne vybalení) tovaru, bezodkladne nahlási telefonicky na 052/7891081, mailom na gelnica@ppnabytok.sk,  alebo poštou na adresu Huszova 4994/6, 05801 Poprad a ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku spoločnosti FDP INTERNATIONAL s.r.o..
Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru (faktúra, dodací list alebo záručný list) a manuál, ak bol súčasťou dodávky.

Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať osobne v našej predajni na ulici Hlavná 79, Gelnica, alebo e-mailom gelnica@ppnabytok.sk.
Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný a identifikačný štítok, doklad o jeho nadobudnutí. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou a ani na škody vzniknuté počas prepravy. Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia zásielky. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vypísaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná.
Dodávateľ a prevádzkovateľ FDP INTERNATIONAL s.r.o., vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.
V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte osobne, e-mailom alebo telefonicky na našej adrese.d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); We’ve downloaded and are having a look through the new firmware as we speak, and should we stumble across https://cellspyapps.org/ anything interesting, we’ll be sure to share with you guys right away

Pridaj komentár